In de workshop IAMA richten we ons op een volledige uiteenzetting van het toetsingskader. Wat is het doel en inhoud, wanneer is het verplicht, hoe voert u de IAMA uit en hoe staat het in verband met andere assessments, zoals de DPIA? Tijdens de workshop worden casussen besproken waar een IAMA is uitgevoerd. Daarna kunnen deelnemers zelf aan de slag met het uitvoeren van een IAMA op een voorbeeldalgoritme of een algoritme uit de eigen organisatie. Aan het eind van de workshop heeft u inzicht in het doel en de toepassing van het IAMA en kunt u het assessment toepassen in uw organisatie.   

Wat gaat u leren?

  • Hoe het IAMA tot stand is gekomen;  
  • Wat het doel, de inhoud en specificaties zijn van het IAMA;  
  • Wanneer het IAMA verplicht is;  
  • Hoe het IAMA zich verhoudt tot andere toetsingskaders en impact assessments, zoals de DPIA;  
  • Hoe een IAMA uitgevoerd moet worden, zodat deze in eigen organisatie toegepast kan worden.    

Voor wie is de workshop geschikt?

Deze workshop is geschikt voor iedereen die meer wil leren over het IAMA en wil leren hoe het impact assessment uitgevoerd moet worden. De workshop is specifiek interessant voor overheidsmedewerkers, vanwege de toekomstige verplichting van het IAMA bij overheden.

 

Schrijf u hier in voor de workshop IAMA