De doorbraak van generatieve AI zoals ChatGPT, Google Bard en Midjourney is een feit. U ziet de kansen van kunstmatige intelligentie (AI) voor uw organisatie.

Tegelijkertijd kan een onzorgvuldige toepassing van AI grote risico’s opleveren voor mens en maatschappij. De Europese Unie werkt daarom momenteel aan een ‘AI Act’. Deze Verordening gaat strenge eisen stellen aan iedereen die AI ontwikkelt, op de markt brengt en gebruikt. In juni van dit jaar heeft het Europees Parlement haar positie ingenomen waardoor de weg openstaat voor de laatste onderhandelingen over het voorstel in de zogenaamde ‘triloog’. De AI Act is dus niet ver weg meer. 

Als voorlopers op het gebied van ‘Responsible AI’ kunnen wij u als geen ander helpen met de ethische en juridische eisen die aan uw AI toepassing worden gesteld. Van ontwerp tot uitrol.

Wij brengen het maatschappelijk sentiment in kaart, maken ethische dilemma’s scherp en beoordelen de legitimiteit van uw toepassing. Ook helpen we u bij het inrichten van een systeem van ‘responsible AI governance’ waarmee u risico’s verkleint en kansen grijpt.

Ontdek samen met ons op een zorgvuldige wijze de grenzeloze mogelijkheden van AI voor uw organisatie!

Judith van Schie Managing Director Legal & Responsible AI

Download het paper AI & Children's rights

Nu AI onze samenleving in hoog tempo verandert, is het van cruciaal belang om ethische overwegingen en een verantwoord gebruik van AI te waarborgen, vooral als het gaat om kwetsbare groepen zoals kinderen. AI biedt zowel kansen als risico's voor kinderen. Kansen hebben betrekking op hun ontwikkeling en welzijn op gebieden als onderwijs, gezondheidszorg, amusement en spel, terwijl mogelijke risico's betrekking hebben op privacy, vooroordelen, discriminatie, beperkte toegang tot informatie en economische uitbuiting. De AI Act erkent de bescherming die wordt geboden door het UNCRC en EUCFR, en is een belangrijke stap op weg naar het reguleren van AI-systemen en het waarborgen van een verantwoord en ethisch gebruik ervan, met name in relatie tot kinderen.

Lees meer over de toepassing van de AI Act in onze nieuwste whitepaper. Als organisatie kunt u na het lezen van dit paper verschillende actiepunten volgen om te zorgen voor een verantwoorde ontwikkeling en gebruik van AI en om naleving van de AI Act en de GDPR te vergemakkelijken.

Download onze whitepaper door onderstaand formulier in te vullen. Het paper is in het Engels.

Ai & Children's rights paper

Wilt u onze whitepaper en meer belangrijke updates en publicaties ontvangen?

Laat dan uw e-mailadres achter. We gaan veilig met uw gegevens om. Dat leest u in ons Privacy Statement.

 

Responsible AI Guide

Met de Responsible AI guide kunt u effectief werken aan een verantwoorde inzet van uw AI-systeem. Dit document is ontwikkeld door Considerati, in samenwerking met Curiosity Venture Capital en Deeploy. Al meer dan 15 jaar ondersteunen we bedrijven en overheden om het potentieel van hun data en technologie te maximaliseren op een sociaal verantwoorde en maatschappelijk voordelige manier.

U kunt het volledige PDF-document openen via de onderstaande link (het document is in het Engels):

Responsible AI Guide 

Wilt u meer weten?