Wat is uw input op het digitaal beleid?

In 2021 vinden opnieuw Tweede Kamerverkiezingen plaats en wordt een Regeerakkoord gesmeed – de uitvoeringsagenda die de richting van het volgende Kabinet voor vier jaar vastlegt. Digitaal beleid kan een aanzienlijke versneller of grote rem voor uw doelstellingen worden. Considerati helpt in 2020 en 2021 extra om hier tijdig en accuraat op in te spelen – richting verkiezingsprogramma commissies, de (aanloop naar de) verkiezingen, coalitieonderhandelingen, het volgende Regeerakkoord en de uitvoering ervan.

Waar digitalisering vier jaar geleden nog niet 'chefsache' was, zijn de gevolgen van digitale technologie inmiddels overal zichtbaar en voelbaar in onze maatschappij. Er woedt een geopolitieke wedloop tussen de VS en China over wie beschikt over de beste AI, 5G technologie en andere digitale sleuteltechnologieën. Brussel heeft verantwoorde en vooruitstrevende digitale transformatie – naast verduurzaming – tot kerndoel gemaakt. Ook in Nederland is digitalisering meer dan ooit een politieke kwestie worden. 

Verantwoordelijkheden van platformen, investeringen in sleuteltechnologieën zoals kwantum, weerbaarheid tegen cyberdreigingen, privacyvraagstukken, het gebruik van AI en algoritmen, het gebrek aan digitale vaardigheden: allemaal belangrijk, maar welke issues moeten volgens u de boventoon voeren? Moet de politiek met name focussen op de het voorkomen van risico's, of juist op het versnellen van de enorme kansen die er liggen? 

In het jaar voor de verkiezingen wordt het beïnvloeden van het politieke systeem extra relevant om uw visie als bedrijf of organisatie op deze thema’s duidelijk te maken. Dit is het moment om pro-actief de agenda voor de komende vier jaar te beïnvloeden. Maar hoe benadert u programmacommissies met relevante input voor het verkiezingsprogramma? Hoe vergoot u de kans dat uw punten landen in een programma? Welke actoren zijn nog meer van belang in het jaar voor de verkiezingen? Hoe kunt u nog impact hebben op de coalitieonderhandelingen en het opstellen van het regeerakkoord? 

Bent u niet bekend met de mogelijkheden of mist u gewoonweg de capaciteit om een goed plan te maken en uit te voeren? Ons public affairs team helpt u hierbij. Speciaal hiervoor hebben we een strategy track ontwikkeld waarmee we u helpen in het belangrijke verkiezingsjaar en de aanloop ernaartoe.

Stel uw vraag aan onze experts

Heeft u een vraag over deze dienst of een andere? Neem gerust contact met ons op.

Contact ofBel mij terug