Praat uw organisatie voldoende mee bij het vormgeven van de toekomst?

Door de combinatie van (mondiale) gezondheidscrisis en aankomende recessie, zullen veel pré-Corona zekerheden in korte tijd fors veranderen. Wat blijft de komende jaren veelal hetzelfde? En op welke vlakken zal de wereld er totaal anders uitzien? Organisaties die zich nu al actief een beeld vormen van die wereld en hun eigen positie daarin, kunnen meebouwen aan die realiteit – inclusief maatschappelijk draagvlak voor hun eigen belangen. 

Considerati biedt een kompas door samen de relevante vraagstukken te identificeren, strategisch te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en een zo sterk mogelijke toekomstgerichte public affairs strategie op te stellen. 

Crisis vergroot behoefte aan nieuw beleid

De economische en gezondheidscrisis leiden tot nieuwe ‘policy windows’, momenten waarin beleid meer vloeibaar is dan anders. De geschatte 7,5% economische krimp schreeuwt met ongekende vraaguitval, faillissementen, werkloosheid en schulden om oplossingen. Tegelijkertijd dwingt de gezondheidscrisis meedogenloos langdurige maatregelen af om nieuwe (mondiale) Coronagolven te voorkomen.

Nieuw beleid kan enorme impact hebben

Het beleid dat het aanzien van onze maatschappij zal veranderen, wordt nu bedacht. Op korte termijn speelt het vraagstuk over de balans tussen economie en gezondheid. In aanloop naar het volgende kabinet (voorjaar 2021) komen echter al snel de meer fundamentele kwesties op tafel: over hoe de rekening van de crisis wordt verdeeld onder grote bedrijven, het MKB en de consumenten; over de-globalisering en protectionisme versus het versterken en weerbaar maken van mondiale ketens; over de keuze voor Chinese, Amerikaanse of toch Europese technologie; en over investeren in de economie die we kennen, of versneld innoveren naar de economie van de toekomst. De impact van deze keuzes kan enorm zijn - positief of negatief. 

Wie weet wat hij wil, kan zijn toekomst actief vormgeven

Het maatschappelijke en politieke krachtenveld bepaalt de komende jaren welke beleidsopties zullen winnen. Maar dat is geen geïsoleerd proces. Sterker nog, wie weet waar hij heen wil, kan actief helpen de toekomst vorm te geven. Door zijn wensen, ideeën en oplossingen aan beleidsmakers te presenteren en in goede dialoog helpen de toekomst vorm te geven.

Considerati biedt een kompas door samen de relevante vraagstukken te identificeren, strategisch te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en een zo sterk mogelijke toekomstgerichte public affairs strategie op te stellen

Stel uw vraag aan onze experts

Heeft u een vraag over deze of een andere dienst? Neem gerust contact met ons op.

Contact ofBel mij terug