Check of u voldoet aan de AVG en UAVG

De privacy scan van Considerati helpt u om vast te stellen in welke mate uw organisatie aan de wettelijke eisen van de AVG en de UAVG voldoet.

Door een analyse die voortkomt uit de vereisten van de AVG door te nemen, wordt inzichtelijk gemaakt wat de huidige mate van compliance van uw organisatie is. Daarnaast geeft de privacy scan u inzicht in welke onderdelen van de AVG de meeste aandacht behoeven, met als uiteindelijk doel  compliance na te streven. Hieraan worden praktische aanbevelingen gekoppeld, zodat u stapsgewijs compliant kunt worden met de AVG.

Wat is het voordeel van een privacy scan?

Op basis van de privacy scan van Considerati heeft u direct zicht op de mate van compliance van uw organisatie, zowel op algemeen niveau als per onderdeel van de AVG. 

Daarnaast krijgt u een duidelijk advies met aanbevelingen en een praktisch plan van aanpak waarmee u aan de slag kunt om te voldoen aan de AVG. Wij geven u handvaten, zodat u op basis van impact en prioriteiten de nodige maatregelen kunt doorvoeren. Desgewenst helpen wij u hierbij.

Door te weten aan welke concrete punten u nog aandacht moet besteden, bespaart u uiteindelijk kosten en vermindert u de kans op privacyrisico’s zoals datalekken en de daarmee gepaard gaande boetes.

Door periodiek een privacy scan uit te laten voeren, kunt u de geboekte voortgang meten en eventueel het plan van aanpak bijstellen.

 

Contact

Leg uw vraag voor aan onze experts

Heeft u vragen over de privacy scan, wilt u advies over de privacy scan of heeft u andere vragen? Neem gerust contact met ons op. Onze experts staan u graag te woord.