De vragen en antwoorden

Wat is het doel van de e-learning?

Doel van de e-learning is de bewustwording breed binnen de organisatie te vergroten door middel van een korte, leuke en interactieve AVG training.

Wat zijn de concrete leerdoelen?

  • Cursisten in staat stellen persoonsgegevens binnen het eigen werk te herkennen;
  • Cursisten zelf te laten oordelen over de rechtmatigheid van verwerkingen;
  • Cursisten in staat stellen te beoordelen of een verwerkersovereenkomst noodzakelijk is;
  • Cursisten in staat stellen zorgvuldig en veilig met persoonsgegevens te werken.

Waarom is deze e-learning van belang?

Met deze e-learning leren medewerkers het belang en de inhoud van de AVG. Hierdoor werken ze compliant en neemt het risico af. Op grond van de AVG moet u verder kunnen aantonen dat u passende maatregelen hebt genomen om aan de Verordening te voldoen (accountability). Het trainen van al uw medewerkers is één van deze elementen.

Voor wie is het?

De e-learning is geschikt en bedoeld voor iedereen binnen de organisatie. 

Welke onderwerpen komen aan bod?

Het herkennen van persoonsgegevens, het onderscheid tussen verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken, doelen en grondslagen en praktische aspecten van zorgvuldige omgang met persoonsgegevens (datalekken, beveiliging).

Hoe is de e-learning opgebouwd?

  • Een introductie filmpje over het belang van de AVG.
  • Een interactieve film waarin de cursist moet spotten waar persoonsgegevens worden verwerkt.
  • Een korte quiz over persoonsgegevens
  • Een theorie deel over doelen, grondslagen en zorgvuldig werken
  • Een praktisch deel met quizvragen en dilemma’s over de verwerking van persoonsgegevens

Hoe lang duurt de e-learning?

Tussen de 10 en de 15 minuten, afhankelijk van de snelheid van de cursist.

Hoe werkt de e-learning?

De e-learning brengt op een toegankelijke en interactieve wijze de basiskennis van de AVG over. Door middel van interactieve filmpjes (spot de persoonsgegevens) en quizvragen wordt de cursist actief betrokken bij de stof. De theorie is grotendeels geïntegreerd in de quizvragen zodat mensen actief kunnen leren omdat zij feedback krijgen bij de vragen.

Hoe wordt de e-learning aangeboden / beschikbaar gemaakt?

De e-learning kan worden afgenomen via het digitale leerplatform van Considerati, of los als e-learning pakket worden aangeboden aan de organisatie (in bijvoorbeeld SCORM of xAPI bestandsformaat) om te implementeren in het eigen leerplatform.

Is de e-learning aanpasbaar / leverbaar in de huisstijl van de organisatie?

Ja. Tegen kostprijs kan het introductiefilmpje worden aangepast en de e-learning worden aangepast aan de eigen huisstijl.

In welke talen is de e-learning beschikbaar?

Nederlands en Engels. Introductiefilm is Nederlands ondertiteld. Indien gewenst kan een Engelse variant worden aangeboden.