Privacy by Design

Vaak zult u uw privacy jurist pas bij het project betrekken als het design gereed is en u klaar bent u nieuwe product of dienst te gaan ontwikkelen. De privacy jurist toetst achteraf of uw design aan alle voorwaarden voldoet (Privacy by design).

Deze aanpak kan uw organisatie echter onnodig tijd en geld kosten. Door aan het begin van het project reeds de privacy-risico’s in kaart te brengen, kunt u uw project direct goed inrichten. Zo voorkomt u dure aanpassingen in een later stadium. Rekening houden met privacy in de ontwerpfase wordt Privacy by Design genoemd.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt het inbouwen van privacyvriendelijke functies verplicht bij nieuwe producten en diensten. Organisaties dienen vanaf de ontwerpfase rekening te houden met privacy. Houdt een bedrijf zich hier niet aan, dan worden flinke boetes geriskeerd.

Privacy by Design: de voordelen

Door het beginsel van Privacy by Design in acht te nemen bij het ontwerp van al uw producten of diensten, bespaart u niet alleen kosten door het aanpassen van uw ontwerp in een later stadium, maar ontloopt u ook handhaving door de Autoriteit Persoonsgegevens. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming mag de toezichthouder boetes opleggen die oplopen tot maximaal €20 mln of 4% van de wereldwijde omzet per overtreding.

Wat kan Considerati voor u betekenen?

Considerati kan u vanaf de ontwerpfase bijstaan met juridisch advies en het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment. Zo wordt het effect van het product of de dienst op de persoonlijke levenssfeer van personen in kaart gebracht. Uw organisatie weet op die manier waar de risico’s zich bevinden en kan deze uitsluiten door het product op een andere manier te ontwerpen.

Contact

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts

Heeft u vragen over privacy by design, over privacy advies of een ander onderwerp? Neem gerust contact met ons op. Onze experts staan u graag te woord.