Heeft uw organisatie een DPO nodig?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt eisen rondom gegevensbescherming waaraan uw organisatie moet voldoen. In veel gevallen betekent dit dat u maatregelen moet treffen die ervoor zorgen dat u in lijn met de privacywetgeving handelt.

In sommige gevallen bent u als organisatie verplicht om een Data Protection Officer (DPO), ook bekend als Functionaris Gegevensbescherming (FG), aan te stellen. De DPO is verantwoordelijk voor de advisering over en naleving van de AVG binnen uw organisatie. Het hebben van een DPO binnen uw organisatie zorgt ervoor dat diverse risico’s rondom privacy en gegevensbescherming vermeden kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een datalek of een boete van de toezichthouder en alle negatieve publiciteit die daarbij komt kijken.

Heeft uw organisatie niet de middelen of de kennis om zelf een DPO aan te stellen? In dat geval kunnen wij u van dienst zijn met DPO as a service.

DPO as a service

Met DPO as a service registreert Considerati zich als DPO van uw organisatie. Considerati levert een DPO die ondersteund wordt door een team van experts. Wij dragen dan zorg voor alle taken en verantwoordelijkheden die van een DPO (zoals bedoeld in artikel 37 van de AVG) verwacht worden. Denk bijvoorbeeld aan het toezicht houden op de naleving van privacywetgeving of training geven aan medewerkers van uw organisatie.

Daarnaast vervullen wij als DPO een adviserende rol. Zo geven wij u graag advies bij kwesties op het gebied van privacy tot vragen rondom rechtmatigheid van gegevensverwerking.

Wij houden rekening met de ambities en doelen die in het Privacy Governance Programma van uw organisatie staan. Mocht u nog niet over een dergelijk programma beschikken, dan kunnen wij u helpen met het ontwikkelen hiervan.

Met DPO as a service beschikt u zonder grote investeringen over een gekwalificeerde Data Protection Officer.

Wat u concreet van DPO as a service kunt verwachten

Onze consultant neemt de volgende DPO-taken voor u uit handen: 

  • Trainen van uw werknemers ter bevordering van het privacy bewustzijn
  • Toezicht houden op de naleving van de AVG en aanverwante wetgeving
  • Ondersteuning bij eventuele datalekken
  • Optreden als contactpersoon voor werknemers, autoriteiten en andere belanghebbenden op het gebied van privacy
  • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van digitale technologie, gegevensbescherming en privacy
  • Onze DPO heeft een beroepsaansprakelijkheid tot 10 miljoen euro

DPO-as-a-service is beschikbaar voor korte- en langere termijnen. Daarbij is de keuze mogelijk tussen parttime en fulltime dienstverlening. Welke dienstverlening uw organisatie nodig heeft is afhankelijk van:

  • De omvang van uw organisatie;
  • De gestelde ambitie op het gebied van privacy;
  • En het huidige volwassenheidsniveau van reeds genomen AVG-maatregelen.

Aanvullend onderdeel

Een Privacy Governance Programma zorgt ervoor dat uw organisatie consequent en gecoördineerd met privacy en de bescherming van persoonsgegevens aan de slag gaat. Indien u nog geen Privacy Governance Programma heeft, kan onze DPO uw organisatie ondersteunen bij het ontwikkelen hiervan.

DPO Support

Heeft uw organisatie een DPO maar staat de daadkracht van hem/haar onder druk door een gebrek aan tijd, kennis en/of middelen? Dan bieden wij ook DPO Support aan. Hierbij wordt uw DPO door de specialisten van Considerati ondersteund op zowel operationeel als strategisch gebied.

Leg uw vraag voor aan onze experts

Heeft u vragen over de DPO as a service, wilt u advies over de hulperlening of heeft u andere vragen? Neem gerust contact met ons op. 

Contact ofBel mij terug