Waar staat uw organisatie ten opzichte van de AVG?

Organisaties investeerden het afgelopen jaar veel tijd, moeite en middelen in het bedenken en implementeren van maatregelen om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Veel organisaties vragen zich nu echter af: Waar staat mijn organisatie? Zijn de genomen maatregelen voldoende? Zijn we klaar?

(Klik op de afbeelding om te downloaden)

Het invoeren van de benodigde privacy- en gegevensbeschermingsmaatregelen ging niet zonder slag of stoot. Veel organisaties zien nu in dat de AVG diepgaande gevolgen heeft. De AVG is niet tijdelijk. De in de AVG vermelde beginselen vormen de nieuwe norm met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Om aan deze norm te voldoen is vaak een radicaal andere aanpak vereist, die op bestuursniveau doorgevoerd dient te worden. Met een goed opgestelde privacy governance structuur zorgt u voor een duurzame aanleg van deze veranderingen. Daarnaast toont u ermee aan dat uw organisatie de regels van de AVG naleeft. De komst van alomvattende wetgeving zoals de AVG was reeds langere tijd bekend. Waarom hebben organisaties dan zoveel moeilijkheden met implementatie?

Het antwoord op deze vraag is voor een groot deel te vinden in onbegrip voor de veranderingen die de nieuwe wetgeving teweeg zou brengen. Dit zorgde voor conflicterende opvattingen en grotendeels ongestructureerde aanpakken binnen organisaties. Veel organisaties ontdekken nu dat het AVG-implementatieproject en verrichte werkzaamheden opgevolgd moeten worden, maar lopen tegen problemen aan bij de uitwerking hiervan. De vragen die nu veel worden gesteld zijn: Hoe succesvol is ons implementatieproject geweest? Waar liggen nu onze prioriteiten? Hoe zorgen we dat we verrichte werkzaamheden in stand houden en missende werkzaamheden uitvoeren? De meeste van dit soort vragen kunnen opgelost worden door middel van het opstellen en volgen van een duidelijke privacy governance structuur. In onze Privacy Maturity Quickscan kunt op basis van verschillende onderwerpen aan de hand van een checklist controleren in hoeverre uw organisatie de veel voorkomende werkzaamheden per onderwerp reeds verricht heeft.