Over Sharin

Sharin is werkzaam als legal consultant binnen Considerati. Zij adviseert publieke en private organisaties op het gebied van het privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Zij heeft onder meer ervaring in de rol van interim privacy officer en met het opstellen van verwerkingsregisters.  

Sharin heeft de Bachelor rechtsgeleerheid aan de Universiteit Utrecht behaald. Vervolgens heeft zij de master Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam afgerond met een specialisatie in Internet, Intellectuele eigendom en ICT. Haar scriptie heeft zij geschreven over wifitracking technologie. Hierbij heeft zij zich verdiept in de mogelijkheden voor commerciële organisaties om rechtmatig van deze technologie gebruik te maken. 

Sharin Agu Legal Consultant

Heeft u nog vragen?

agu@considerati.com