Over Paulien

Paulien is als consultant bij Considerati medeverantwoordelijk voor het aanjagen en uitvoeren van public affairs-strategieën voor internet- en technologiebedrijven, die vastlopen in verouderde wetgeving of bestaande kaders met nieuwe innovaties uitdagen.  

Ze heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan rondom de regulering van online content, onwenselijk online gedrag en de verhoudingen tussen platforms, consumenten en ondernemers (denk aan dossiers als DSA, NDFC en P2B). Paulien haar interesse gaat uit naar internet governance vraagstukken en het activeren en het samenbrengen van stakeholders in brede zin. Paulien werkt met de allergrootste en met kleine (ook not-for-profit) organisaties; door de verschillen ziet ze precies waar in het ecosysteem de kansen voor haar opdrachtgevers liggen en weet ze in de overeenkomsten win-win situaties te creëren.  

Paulien heeft politicologie en bestuurskunde gestudeerd. Ze voltooide haar master met een onderzoek naar stakeholder communicatie bij Tata Steel in Velsen. Paulien werkte hiervoor bij een ander public affairs kantoor en heeft eerder met veel plezier bij Considerati stage gelopen. 

Paulien van der Lem Senior consultant Public Affairs