Over Lisa

Lisa is als juridisch adviseur werkzaam in het legal team van Considerati. Zij adviseert zowel organisaties in de private- als (semi)publieke sector over uiteenlopende juridische vraagstukken die verband houden met internet, technologie, data en gegevensbescherming.

Voordat zij bij Considerati aan de slag ging, is zij ruim vijf jaar werkzaam geweest als advocaat bij Louwers IP|Technology Advocaten in Den Haag (incl. Legal 500 ranking). Daar heeft zij ervaring opgedaan met het opstellen van en onderhandelen over commerciële contracten, zoals licentieovereenkomsten, verwerkersovereenkomsten en IT-contracten. Ook heeft zij cliënten in uiteenlopende sectoren geadviseerd over de implementatie van de AVG binnen hun organisatie en de bijbehorende documentatie opgesteld, zoals een privacybeleid, datalekkenprodedure en gegevensdelingsovereenkomsten. Doordat zij in het verleden diverse gerechtelijke procedures heeft gevoerd, is zij goed in staat om een inschatting te maken van uw juridische positie in geval van een eventueel (dreigend) geschil.

Lisa heeft aan de Universiteit Utrecht zowel de master strafrecht als de master privaatrecht (met een specialisatie in het intellectuele eigendomsrecht) afgerond. Daarnaast heeft zij in 2022 de postdoc VIRA/Grotius specialisatieopleiding Informaticarecht behaald. Verder is zij lid van de Vereniging Privacy Recht (VPR) en de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (NVvIR).

Lisa Molenaars Senior Legal Consultant