Over Leroy

Leroy is als juridisch adviseur onderdeel van het Legal Team van Considerati. In zijn rol adviseert hij zowel private als publieke organisaties op het gebied van privacy en data governance. Hiertoe wordt zijn juridische expertise ingezet op uiteenlopende vraagstukken uit het digitale domein. Hij heeft onder meer ervaring met het uitvoeren van data protection impact assessments, compliance checks, het opstellen van registers van verwerkingen, privacybeleid, privacyverklaringen, verwerkersovereenkomsten en interne procedures, zoals procedures omtrent datalekken. Naast het opstellen van dergelijke stukken ondersteunt Leroy de organisaties bij het implementeren ervan, biedt hij handvatten om de stukken en procedures te gebruiken binnen de bedrijfsvoering en om deze up-to-date te houden. 

Het succesvol afronden van de master Informatierecht (Universiteit van Amsterdam) stond aan de basis van Leroy zijn juridische kennis op dit vakgebied. Tijdens deze master koos hij namelijk voor Privacy & Gegevensbescherming, Telecommunicatierecht en Patent Law als specialisatie. Zijn scriptie schreef hij over political microtargeting in Nederland. Hierover schrijft hij een artikel voor het vaktijdschrift Privacy & Informatie.

Tevens heeft Leroy de opleiding tot Data Protection Officer bij Considerati succesvol afgerond en is Leroy gecertificeerd informatie privacy manager (CIPM) van de International Association of Privacy Professionals (IAPP).

De kennis die hij heeft opgedaan met deze studies, gecombineerd met zijn affiniteit voor technologie en cybersecurity en de ervaring die hij heeft opgedaan tijdens zijn werkzaamheden zorgt ervoor dat hij een goede vertaalslag kan maken vanuit het juridische kader naar praktische oplossingen voor iedere organisatie.

Leroy van Eenige Legal Consultant