Over Kees

Kees Stuurman is Associate Principal Advisor Legal. Tevens is hij als hoogleraar 'Normering van Informatietechnologie' verbonden aan de Tilburg Law School (Sectie Law, Technology, Markets & Society) en is hij werkzaam als onafhankelijk adviseur.

Kees is gespecialiseerd in IT-contracten en ICT-gerelateerde wet- en regelgeving op onder meer het terrein van privacy, e-commerce (elektronisch contracteren, de elektronische handtekening), Artificial Intelligence, IT-governance en IT-beveiliging. Daarnaast is hij werkzaam op het terrein van zelfregulering (normalisatie, certificatie, gedragscodes).

Kees heeft meer dan 30 jaar praktijkervaring als advocaat en juridisch adviseur. Hij is onder meer voorzitter van de AI-werkgroep van ECP|Platform voor de InformatieSamenleving en medeauteur van de ECP Artificial Intelligence Impact Assessment. Hij treedt ook op arbiter en mediator in technologie-gerelateerde geschillen.

Kees studeerde natuurkunde en rechten aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en promoveerde aan deze universiteit op een onderzoek naar de juridische betekenis van technische normen op het terrein van de informatietechnologie. Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan.

Kees Stuurman Associate Principal Legal Advisor