Over Ka Wing

Ka Wing is als juridisch adviseur werkzaam in het legal team van Considerati. Hij adviseert commerciële, semipublieke en publieke organisaties bij juridische vraagstukken op het gebied van privacy- en gegevensbescherming. In deze rol adviseert hij nationaal en internationaal opererende organisaties bij het naleven van privacygerelateerde wetgeving.

Ka Wing heeft, onder meer, ervaring met het in kaart brengen van processen en handelingen die plaatsvinden binnen een organisatie, om vervolgens advies te geven over de privacy gerelateerde verplichtingen die de organisatie dient uit te voeren. Dit houdt in dat hij ervaring heeft met het opstellen van verwerkingsregisters, privacy beleid en verklaringen, maar ook met het opstellen van praktische handleidingen om dergelijk beleidsstukken voor iedereen binnen de organisatie begrijpelijk en bruikbaar te maken. Verder helpt Ka Wing organisaties bij de implementatie van beleid, bijvoorbeeld door het geven van presentaties en bewustwording sessies.

Tevens heeft Ka Wing ervaring met het uitvoeren van grootschalig onderzoek in opdracht van internationale klanten, met name op het gebied van toekomstige technologieën en hoe deze ontwikkelingen zich verhouden tot huidige en toekomstige wetgeving.

Ka Wing heeft een LL.M behaald in Internet-, Intellectuele Eigendom en ICT- recht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Ka Wing Falkena Legal Consultant

Kennisbank

Laatste blogs van Ka Wing