Over Gijs

Gijs is werkzaam als Legal Consultant binnen Considerati en specialiseert zich op het privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Zijn passie voor alles wat met het digitale domein te maken heeft weet hij te uiten in zijn gedreven en kritische aanpak van privacyvraagstukken voor allerlei organisaties.

Voordat Gijs bij Considerati in dienst trad behaalde hij zijn master Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam. In zijn scriptie onderzocht hij in hoeverre de transparantie- en nauwkeurigheidsverplichtingen voor AI-systemen met een hoog risico onder de AI Act met elkaar botsen.

Gijs Alberdingk Thijm Legal Consultant