Over Emma

Emma werkt als legal consultant binnen het Legal Team bij Considerati. De afgelopen twee jaar heeft ze gewerkt als Rijks iTrainee binnen de Rijksoverheid en daar bij verschillende instanties gewerkt binnen privacy, ethiek en rechten. De kennis die ze daar heeft opgebouwd wil ze graag toepassen binnen de wereld van consultancy.

Emma heeft een bachelor in Artificial Intelligence (2019) en een master in International Technology Law (2020), en kijkt daarom ook vanuit een technisch en juridisch perspectief naar de zaken die voor haar liggen. Haar scriptie ging over de juridische gevolgen van het automatisch verwerken van rechtshulpverzoeken bij de politie.

Emma Versteeg Legal Consultant