Emiel de Graaff

Emiel is werkzaam als juridisch consultant binnen het Legal team van Considerati en is gespecialiseerd in privacy en gegevensbescherming. Hij adviseert zowel organisaties in de private als (semi)publieke sector over nationale en Europese wetgeving op dit gebied. Hij heeft interesse in de bestuurlijke aspecten omtrent privacy en zijn strategische blik stelt hem in staat om de effecten van keuzes over privacy in de bedrijfsvoering te overzien.

Voordat hij bij Considerati kwam, werkte Emiel voor verschillende Nederlandse Ministeries en de Autoriteit Persoonsgegevens. Naast ervaring in de privacysector heeft hij ervaring met Project- en Portfoliomanagement. Emiel heeft een Bachelor en Master IT-recht behaald aan de Rijksuniversiteit Groningen en zijn werk op het gebied van doorgifte van persoonsgegevens is gepubliceerd.

Emiel de Graaff Legal Consultant