Over Dane

Dane is als juridisch adviseur onderdeel van het legal team van Considerati. Hij heeft commerciële, semi-publieke en publieke organisaties geadviseerd rond de juridische aspecten van privacy en gegevensbescherming. In deze rol adviseert hij zowel nationale als internationale organisaties op uiteenlopende vraagstukken uit het digitale domein. Hij volgt de nieuwste ontwikkelingen rondom de AVG en relevante wet- en regelgeving op de voet en is zodoende altijd goed op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Hij heeft onder meer ervaring in het onderhandelen van verwerkersovereenkomsten met leveranciers, het uitvoeren van data protection impact assessments, het opstellen van verwerkingsregisters, beleidstukken en interne procedures. Daarnaast beschikt hij over specialistische kennis over certificeringen onder de AVG en heeft hij bijgedragen aan een onderzoek dat in opdracht van de Europese Commissie werd gedaan.

Dane heeft zijn master Law & Technology behaald aan de Tilburg University, met een specialisatie in privacy en gegevensbescherming, e-commerce, intellectueel eigendom en IT-contracten. Daarnaast heeft hij de DPO-opleiding van Considerati afgerond en beschikt binnenkort over een CIPM-certificering van de International Association of Privacy Professionals (IAPP).

Dane Carlson Legal Consultant