Over Daan

Daan ondersteunt het Responsible Tech team van Considerati. Hierbij houdt hij zich bezig met nieuwe technologieën en de impact daarvan op gebruikers, belanghebbenden en de maatschappij het algemeen. Daan doet research, met name op het gebied van AI. Bedrijven op een verantwoorde manier laten innoveren is zijn voornaamste doel.

Daan is bij Considerati begonnen als Public Affairs intern. In deze rol was hij verantwoordelijk voor het monitoren van de Haagse en Brusselse politiek. Daarnaast bracht hij de achtergronden bij stakeholders en issues in kaart, stelde rapportages op en was nauw betrokken bij de diverse projecten. Daan heeft een bachelor Politicologie van de Universiteit Leiden. Momenteel is hij bezig met het afronden van zijn bachelor Rechtsgeleerdheid.
Daan van Dam Trainee Responsible Tech

Heeft u nog vragen?

vandam@considerati.com