Over Bart

Bart is als managing director medeverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bedrijf. Naast de overall strategie is hij verantwoordelijk voor het team Public Affairs. Vanuit die rol adviseert hij tevens klanten op uiteenlopende vraagstukken op het gebied van public affairs, stakeholdermanagement, publiek-private samenwerking en tech policy.

Bart is een bruggenbouwer, die weet hoe belangen bij elkaar kunnen worden gebracht. Door zijn uitgebreide netwerk kan hij snel schakelen tussen verschillende partijen. Met zijn down-to-earth houding weet hij op een pragmatische en originele manier oplossingen te vinden waarin partijen met uiteenlopende belangen zich kunnen vinden.

Bart heeft veel public affairs ervaring in de digitale sector op zowel strategisch als uitvoerend niveau. Door zijn ervaring ziet hij als geen ander de impact van technologie en digitalisering op de publieke waarden, zowel in de wereld van vandaag als die van morgen. Tegelijkertijd begrijpt hij de gevolgen die deze regels hebben voor bedrijven. Bart ondersteunt organisaties in het managen van hun processen, issues en stakeholders in een complexe omgeving van uiteenlopende belangen. Hij adviseert over en helpt in het bij elkaar brengen van stakeholders en helpt bij het bouwen aan wederzijds vertrouwen.

Bart Pegge Managing Director Public Affairs

Heeft u nog vragen?

pegge@considerati.com