Event: Inzageverzoeken

Inzageverzoeken blijven een struikelblok voor organisaties: binnen een maand inzichtelijk maken welke persoonsgegevens van een betrokkene worden verwerkt blijkt een uitdaging. Ook bestaat onzekerheid over welke informatie organisaties precies moeten verstrekken om een ‘volledig’ overzicht te geven van persoonsgegevens die zij van een betrokkene verwerken. In onze laatste blog las u dat het Hof den Haag oordeelde dat zelfs interne notities onder het inzagerecht kunnen vallen. Ondanks onduidelijkheden rond inzageverzoeken is het van belang hier zorgvuldig mee om te gaan. Indien u niet tijdig of volledig op deze verzoeken reageert kan de Autoriteit Persoonsgegevens u een boete opleggen. Ook kan een ontevreden betrokkene naar de rechter stappen. Om onze ervaringen met inzageverzoeken met u te delen, nodigt Considerati u van harte uit op ons inzage-event op donderdag 12 december aanstaande.

Tijdens dit event zal Considerati presentaties verzorgen waarin wordt ingegaan op de vereisten uit de AVG en de UAVG, ontwikkelingen rond het recht op inzage en de hieraan verbonden verzoeken en uitspraken en richtlijnen van nationale en internationale toezichthouders. Daarnaast zullen wij u van tips voorzien over het inrichten van een goede procedure voor de afhandeling van inzageverzoeken. Ook zal er tijdens dit event ruimte zijn voor vragen en kunt u uw ervaringen en ideeën op dit vlak uitwisselen met vakgenoten.

Programma:

15:45 - Ontvangst op het kantoor van Considerati (de Boelelaan 7, Amsterdam).
16:00 - Start van het event
18:00 - Na afloop van het event nodigen wij u graag uit voor de borrel!

Aanmelden:

Dit evenement is bedoeld voor privacy professionals, zoals FG’s, privacy officers en juristen met een focus op privacy/technologie. Deelname aan het evenement is gratis.

Wilt u graag bij dit event aanwezig zijn, dan kunt u zich HIER aanmelden, graag vóór woensdag 4 december. Daarnaast willen we u vragen om uw problemen met of vragen over het recht op inzage in uw aanmelding te vermelden zodat wij deze tijdens de sessie geanonimiseerd kunnen behandelen.

 

We kijken uit naar uw komst!

Met vriendelijke groet,
Bart Schermer (Chief Knowledge Officer)

Bart Schermer Partner

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met mij op.

schermer@considerati.com +31 (0) 613433437