Hielke Hijmans

Of Counsel

Hielke Hijmans is of counsel bij Considerati. Hij is een breed erkend specialist op het gebied van Europees recht en privacyrecht en heeft op deze terreinen gepubliceerd, met veel aandacht voor de rechtsstaat, de democratie en de mensenrechten. Hij werkt voorts als onafhankelijk adviseur en is gevestigd in Brussel. In februari 2016 verkreeg hij een dubbel doctoraat aan de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit van Amsterdam. Zijn proefschrift is getiteld: “The European Union as a constitutional guardian of internet privacy and data protection: the story of Article 16 TFEU.” Hij is tevens lid van de Commissie Meijers, een permanente van deskundigen die Europese voorstellen op het gebied van strafrecht, migratie, privacy en discriminatie toetst aan de eisen van de democratische rechtsstaat. Hij is Senior Policy Advisor van Hunton & Williams LLP’s Centre for Information Policy Leadership (CIPL), een eminente denktank op het gebied van privacy en veiligheid, gevestigd in Washington DC, Londen en Brussel. Hij heeft gedurende 12 jaar gewerkt voor de Europese Toezichthouder voor de Gegevensbescherming  (EDPS) in Brussel, onder meer als hoofd van de beleidsafdeling van de EDPS. Daarvoor was hij onder meer werkzaam bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg (als lid van het kabinet van advocaat-generaal Geelhoed) en bij de Directie Wetgeving van het Ministerie van Justitie in Den Haag (als raadadviseur).


Contact met Hielke Hijmans


Blogs from Hielke Hijmans

Jaarverslag Autoriteit Persoonsgegevens | Considerati

De jaarlijkse privacy hoogmis: Internationale conferentie in Hong Kong

De jaarlijkse internationale conferentie van privacy en data protectie autoriteiten vond dit jaar...

Lees meer

Dynamische IP-adressen | Considerati

Nieuwe verordening moet vrij verkeer van niet-persoonsgegevens verzekeren

Op 13 september 2017 stond de Europese Commissie in het middelpunt van de belangstelling....

Lees meer