Dane Carlson

Onderzoeker Privacy en Gevensbescherming

Dane heeft een LLB International and European Law bij de Rijksuniversiteit Groningen en een LLM Law and Technology bij Tilburg University (bijna) behaald met een specialisatie in privacy en bescherming persoonsgegevens, intellectueel eigendom, en e-commerce. Als onderwerp voor zijn masterscriptie beantwoordt hij de vraag hoe de huidige legitimatie tekortkoming van de privacy certificatie mechanisme als bedoeld in Artikel 42 en 43 AvG versterkt kan worden door transparantie en verantwoordingsplicht.


Contact met Dane Carlson

E. Carlson@Considerati.com