Sybren Spoelstra

Juridisch adviseur

Sybren is per juni 2018 in dienst getreden bij Considerati. Sybren heeft Recht & ICT aan de Rijksuniversiteit Groningen gestudeerd.


Contact Sybren Spoelstra

E. spoelstra@considerati.com