Autoriteit Persoonsgegevens publiceert toezichtsagenda 2016

02-02-2016 Categorie:

Op 28 januari jl. heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) haar toezichtsagenda voor 2016 gepubliceerd. Op de agenda staan vijf thema’s waar de Autoriteit zich vooral op gaat richten, te weten: beveiliging van persoonsgegevens, big data & profiling, medische gegevens, persoonsgegevens bij de (digitale) overheid en persoonsgegevens in de arbeidsrelatie. In relatie tot de vergaande boetebevoegdheden […]

Wie is er eigenlijk de baas op het internet?

02-02-2016 Categorie:

Bart Schermer, partner bij Considerati, geeft een serie colleges voor de Universiteit van Nederland. Dit is het eerste college in een reeks van 5. Heb jij er ooit bij stil gestaan hoe het internet ontstaan is? En heb je wel eens nagedacht over wie er sindsdien eigenlijk de baas is over datzelfde internet? Voor het […]

De Autoriteit Persoonsgegevens – een waakhond met tanden

19-01-2016 Categorie:

Op 1 januari 2016 zijn belangrijke wijzigingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in werking getreden. Sindsdien gaat het College bescherming persoonsgegevens verder als Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Met deze wetswijziging heeft de AP tevens een sterker handhavingsregime en verdergaande boetebevoegdheden gekregen. Het niet naleven van de Wbp kan een organisatie tot 820.000 euro kosten. Organisaties […]

Kabinetsstandpunt over encryptie: geen ruimte voor wettelijke belemmeringen voor encryptie

11-01-2016 Categorie:

In het regeerakkoord is geformuleerd dat burgers en bedrijven hun overheidszaken vanaf 2017 volledig digitaal moeten kunnen regelen. Dit moet echter veilig kunnen gebeuren; de overheid heeft hierbij de plicht om zorg te dragen dat de gegevens goed zijn beveiligd tegen verlies of kennisneming door derden. Deze beveiliging kan worden bewerkstelligd door de toepassing van […]

Het melden van een datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens

07-01-2016 Categorie:

Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht geworden. Ernstige datalekken moeten sindsdien gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen: het College bescherming persoonsgegevens, Cbp). In een aantal gevallen moet het datalek ook aan de betrokkenen worden gemeld. Wat is een datalek? Als er bij een beveiligingsincident […]