Wat mag u, als werkgever, registreren over uw zieke werknemers?

25-04-2016 Categorie:

Op 21 april jl. heeft de privacy waakhond haar beleidsregels voor de verwerking van gegevens over de gezondheid van werknemers gepresenteerd. Daarmee heeft zij de publicatie ‘De zieke werknemer en privacy’ van februari 2008 herzien en geactualiseerd. De oudere publicatie wordt daarmee ook vervangen. De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) heeft de beleidsregels onderverdeeld in de […]

De Autoriteit Persoonsgegevens: Jaarverslag 2015

19-04-2016 Categorie:

Het is donderdagochtend, 14 april. De voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens overhandigt het jaarverslag van de toezichthouder aan de leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer. Aangezien de relevantie van bescherming van persoonsgegevens gigantisch is gegroeid in de samenleving, spreekt de voorzitter de noodzaak voor een groter budget voor […]

Nathalie Falot spreekt op One Conference van het NCSC

18-04-2016 Categorie:

Tijdens de One Conference van het Nationaal Cyber Security Centrum (Ministerie van Veiligheid en Justitie) sprak mr. Nathalie Falot, senior juridisch adviseur bij Considerati, over de strafrechtelijke aansprakelijkheid van ethische hackers in de Europese Unie tijdens de sessie “Criminal liability for ethical hackers in the EU”. Het doen van een responsible disclosure bij het vinden en openbaren […]

Privacy Shield: reeds op losse schroeven

18-04-2016 Categorie:

De Europese Commissie is na langdurige onderhandelingen met de Verenigde Staten voornemens om het EU-US Privacy Shield als opvolger van Safe Harbor te laten gelden. Het Privacy Shield moet ervoor zorgen dat persoonsgegevens van burgers van de Europese Unie hetzelfde beschermingsniveau genieten in de VS als in de EU. De Artikel 29 Werkgroep, bestaande uit […]

Europees Parlement stemt voor Algemene Verordening Gegevensbescherming

14-04-2016 Categorie:

Het Europees Parlement heeft vandaag de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation; GDPR) aangenomen. Organisaties krijgen tot medio 2018 de tijd om aan de daarin neergelegde verplichtingen te voldoen. De Verordening heeft directe werking en vervangt daarmee de Europese Privacy Richtlijn uit 1995 en onze Wet bescherming persoonsgegevens. 2018 lijkt ver weg, maar door […]