Academische Conferentie over het Afstemmen van Mondiaal Internetbeleid

24-11-2015 Categorie:

Jaarlijks komen onderzoekers van de universiteiten van Peking, Oxford, en Stanford bijeen om over de prangende thema’s in internetbeleid en -recht van gedachten te wisselen. De organisatie hoopt dat de op deze wijze een diepere academische reflectie tot stand komt die verschillende werelddelen beslaat. De bijeenkomst in 2015 vond in Oxford plaats, waar onderwerpen zoals […]

Bart Schermer benoemd tot lid van de Commissie Mensenrechten van de AIV

23-11-2015 Categorie:

Bart Schermer is benoemd tot lid van de Commissie Mensenrechten van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV). De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en de Staten-Generaal adviseert over het buitenlandse beleid, in het bijzonder met betrekking tot de rechten van de mens, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie. De […]

Lidstaten willen opnieuw bewaarplicht voor telecomgegevens

06-11-2015 Categorie:

Verschillende Europese lidstaten hebben recentelijk nieuwe initiatieven met betrekking tot het bewaren van telecomgegevens gepubliceerd. Niet alleen Nederland, maar ook Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zetten stappen in deze richting. Deze trend staat echter op gespannen voet met de lijn van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het Hof oordeelde dat de Europese […]

Big data analyse een inbreuk op privacy?

26-10-2015 Categorie:

Slimme data-analisten kunnen op basis van grote datasets het gedrag van individuele personen in toenemende mate voorspellen, zonder dat data van deze specifieke personen in de dataset aanwezig hoeft te zijn. Hoewel dit al gebruikelijk is bij online adverteerders, openbaar bestuur en sectoren zoals verzekeringen, rijst hierbij de vraag of dit een privacyrechtelijk vraagstuk, bijvoorbeeld […]

Publicatie van het ‘Cybersecuritybeeld Nederland’: wat zijn de risico’s voor uw organisatie?

Afgelopen week heeft het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie, het Cybersecuritybeeld Nederland 2015 (CSBN 2015) uitgebracht. Het CSBN wordt jaarlijks door het NCSC opgesteld met als doel inzicht te bieden in ontwikkelingen, belangen, dreigingen en weerbaarheid op het gebied van cybersecurity. Het rapport beslaat de periode van […]